Ajankohtaista

 Tärkeitä lukuja v. 2020 (PDF, avautuu uuteen ikkunaan).

 Korotetut poistot (50 %) uusista kone- ja laiteinvestoinneista
Koneiden, kalustojen ja muihin niihin verrattavien irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta voi tehdä 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023. Korotetun poiston ehtona on, että kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä, kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen ja on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä. Lue lisää verohallinnon sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

 Tulolähdejako poistuu v. 2020 eräiltä yhteisöiltä
Tulolähdejaon poistamisen myötä yhteisöjen tulo lasketaan päsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön toiminnan luonteesta riippumatta. Lakimuutos koskee vain yhteisöjä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, eikä siten vaikuta esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommadiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen. Lue lisää verohallinnon sivuilta: verohallinnon sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

 Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019
Tulorekisteri on uusi usean viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Vuoden 2019 alusta alkaen riittää, että palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, josta tieto välittyy verottajalle, eläkelaitokselle ja työllisyysrahastoon (entinen työttömyysvakuutusrahasto). Palkkatiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Lue lisää tulorekisteristä https://www.vero.fi/tulorekisteri/ (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

 OmaVerosta verohallinnon sähköinen asiointipalvelu
OmaVero on verohallinnon sähköinen asiointipalvelu, jossa voit hoitaa lähes kaikki veroasiat. OmaVerossa voit esimerkiksi antaa oman tai yrityksen veroilmoituksen, katsella verotustietojasi, maksaa veroja ja ilmoittaa tilinumeron. Lue lisää OmaVerosta https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/ (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

 Tärkeitä lukuja v. 2019 (PDF, avautuu uuteen ikkunaan).

YHTEYSTIEDOT

Pielisen Tilikeskus Ky
Kirkkokatu 22
75500 Nurmes
020 734 6700
urpo.huttu(a)pielisentilikeskus.fi

Pielisen Tilikeskus Ky  |  Kirkkokatu 22, 75500 Nurmes   |  020 734 6700  |  urpo.huttu(a)pielisentilikeskus.fi